Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

Forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg trådte i kraft 1. januar 2015. Det har tatt noe tid å få ordningen på plass, og søknadsomgangen 2015 vil dermed gjelde for husdyrgjødselleveranser i både 2013 og 2014.

Biogassanlegg-på Tingvoll gård

Søknadsomgangen 2015 - for leveranser i 2013 og 2014
Fordi dokumentasjonskravene som fremgår av forskriften ikke gis tilbakevirkende kraft for 2013 og 2014, må direktoratet komme tilbake til hvilke dokumentasjonskrav som vil gjelde for denne søknadsomgangen. 

Søknadsfristen er ordinært den 20. januar året etter at leveringen av husdyrgjødselen har funnet sted. Siden forutsetninger og krav ikke er avklart gir Landbruksdirektoratet en generell dispensasjon fra ordinær frist, jf. forskriften §§ 5 og 6.

Vi tar sikte på å ha klart nødvendig søknadsmateriell i løpet av februar, med søknadsfrist i mars. Gi beskjed til oppgitt kontaktperson dersom du ønsker melding når dette er klart.

Leveranser i 2015
For leveranser i 2015 vil søknadsfristen være 20. januar 2016. Da vil også dokumentasjonskravene som fremgår av forskriften gjelde.

Forskriften er publisert på Lovdata. Omtale av regelverket finnes hos Landbruks- og matdepartementet. For mer informasjon følg lenkene i høyre marg.

 

 

 

 

 

 

Mer om temaet

Eksterne lenker