Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

Biogassanlegg på Tomb videregående skole (Copyright: Knut Huseby, Tomb vinderegående Skole og landbruksstudier)

Gassene som avgis fra gjødsel kan også bli en ressurs. En betydelig del av klimagassutslippene fra jordbruket er metan som oppstår ved lagring av husdyrgjødsel. For å redusere slike utslipp og snarere gjøre nytte av gassen, gis det tilskudd for å levere husdyrgjødsel til biogassanlegg. Tilskudd gis for leveranser av biogass både til sentraliserte anlegg og til gårdsbaserte biogassanlegg.