Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

Biogassanlegg på Tomb videregående skole (Copyright: Knut Huseby, Tomb vinderegående Skole og landbruksstudier)

Gassene som avgis fra gjødsel kan også bli en ressurs. En betydelig del av klimagassutslippene fra jordbruket er metan som oppstår ved lagring av husdyrgjødsel. For å dempe slike utslipp og snarere gjøre nytte av gassen, gis tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg.

I tillegg til 1,7 mill. kroner i ubrukte midler, er det avsatt 3 mill. kroner over jordbruksavtalen til ordningen i 2019.

Fra og med søknadsomgangen i 2019 er søknadsfristen 20. februar.