Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Økte leveranser av husdyrgjødsel til biogassanlegg i 2016

31 jordbruksforetak leverte husdyrgjødsel fra svin og storfe til biogassanlegg i 2016. Fire av disse hadde egne anlegg på gården, mens de resterende 27 foretakene leverte gjødsla til Greve Biogass.

For å stimulere husdyrprodusentene til å hente ut energien fra husdyrgjødsla, og dermed redusere utslipp av klimagasser, er det avsatt midler over jordbruksavtalen for å levere husdyrgjødsla til biogassanlegg. Ordningen har fra den ble innført i 2013 hatt økt tilslutning, både antall søknader og levert mengde husdyrgjødsel.

Stor økning i leveranser fra 2015 til 2016
Etter at Greve biogass startet med å ta imot husdyrgjødsel siste halvår 2015, økte leveransene kraftig i 2015. Denne økningen fortsatte i 2016, da Greve biogass tok imot hele året.

Greve Biogassanlegg ved Tønsberg Foto: Landbruksdirektoratet

Foto: Greve Biogassanlegg ved Tønsberg

For 2015 mottok Landbruksdirektoratet 22 søknader om tilskudd, mens antallet har økt til 31 for leveranser i 2016. I samme periode har leveransen økt fra rundt 20 000 tonn til vel 60 000 tonn gjødsel fra storfe og svin. Søknadene om tilskudd er ferdigbehandlet. Totalt ble det innvilget over 3,1 mill. kroner for leveranser i 2016. Dette er en økning på 258 prosent fra året før, da det ble innvilget vel 1,2 mill. kroner i tilskudd.

Les mer om tilskuddet her.

Kontaktperson

Mer om temaet