Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Søk om tilskudd for husdyrgjødsel levert til biogassanlegg

Behandling av husdyrgjødsel i biogassanlegg reduserer metanutslippet og gassen kan nyttes til energiproduksjon. Det gis tilskudd for å levere husdyrgjødsel til biogassanlegg.

Greve biogassanlegg (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Foto: Landbruksdirektoratet, Kaja Killingdal

 

I tillegg til 5,5 mill. kroner i ubrukte midler, er det avsatt 1 mill. kroner over jordbruksavtalen til ordningen i 2017 for å stimulere husdyrprodusentene til å hente ut energien fra husdyrgjødsel, og dermed redusere utslipp av klimagasser. Tilskudd kan gis til jordbruksforetak som har husdyr og leverer husdyrgjødsel til eget eller eksternt biogassanlegg lokalisert i Norge. Satsen for slik levering er 60 kroner per tonn husdyrgjødsel.

Regjeringen ønsker å arbeide systematisk for en landbruksproduksjon med mindre utslipp av klimagasser. Behandling av husdyrgjødsel i biogassanlegg er en del av en slik systematisk satsing.

Søknadsfristen for leveranser av husdyrgjødsel til biogassanlegg i 2016 er 20. januar 2017

Du finner mer informasjon om regelverk, revidert søknadsskjema og veileder på vår nettside.

Foto på forsiden: Kaja Killingdal

Kontaktperson

Mer om temaet

  • PDF ikonLDIR-466_N.pdf (155 KB)
    Søknad om tilskot for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg
  • PDF ikonLDIR-466_B.pdf (156 KB)
    Søknad om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg