Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Grøntsektoren

Salat på friland (Copyright: Colourbox.com)

Jordbruksforetak, pakkeri og råvaremottak til industri (presseri, fryseri, ferskforedlingsindustri og konservesindustri) skal kartlegge og rapportere sitt matsvinn fra og med 2020. Det blir årlig rapportering.

Du finner mer informasjon spisset til de ulike aktørene under: