Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Grøntsektoren

Salat på friland (Copyright: Colourbox.com)

Jordbruksforetak, pakkeri og råvaremottak til industri (presseri, fryseri, ferskforedlingsindustri og konservesindustri) skal kartlegge og rapportere sitt matsvinn fra og med 2020. Det blir årlig rapportering.

Du finner mer informasjon spisset til de ulike aktørene under:

 • Jordbruksforetak

  Jordbruksforetak skal fra og med 2020 registrere og rapportere matsvinnet som oppstår på gården i følgende produksjoner:

  • Veksthusgrønnsaker: Agurk, tomat

  • Lagringsgrønnsaker: Gulrot, kepaløk,  matkålrot, vinterkål

  • Sommergrønnsaker: Isbergsalat, blomkål

  • Frukt: Epler

  • Bær: Jordbær, bringebær

  • Poteter: Poteter


  Rapportering skjer via SSB

  Registreringen skal gjøres gjennom hele året. I etterkant av kalenderåret skal summen av matsvinnet rapporteres inn. Landbruksdirektoratet har  avtalt med SSB at rapporteringen skal skje gjennom deres årlige hagebruksundersøkelse og potet- og grovfôrundersøkelse.

  Landbruksdirektoratet samarbeider med Norsk Landbruksrådgivning (NLR) om å gi informasjon og veiledning mht. hvordan matsvinn skal måles og registreres hos jordbruksforetaket. NLR er i gang med å lage kulturspesifikke veiledere. Disse legges på denne nettsiden fortløpende. Mer informasjon og veilederne legges også ut på nettsidene til NLR


  Veileder for registrering av matsvinn i poteter
  Veileder for registrering av matsvinn i lagringsgrønnsaker

  Infoark om registrering av matsvinn her

 • Pakkeri

  Pakkerier skal fra og med 2020 registrere sitt matsvinn. I etterkant av kalenderåret skal summen av matsvinnet rapporteres til Landbruksdirektoratet.


  Veileder for registrering av matsvinn for pakkerier finner du her.

 • Råvaremottak

  Presseri, fryseri, ferskforedlingsindustri og konservesindustri som mottar råvarer fra jordbruksforetakene skal fra og med 2020 registrere sitt matsvinn som oppstår når råvarene sorteres i råvaremottaket. Dette teller som matsvinn i primærleddet, og skal i etterkant av kalenderåret rapporteres til Landbruksdirektoratet.

  Matsvinn som oppstår i den industrielle foredlingen av råvarene etter at de er sortert i råvaremottaket, hører til industrileddets matsvinn og blir kartlagt av Østfoldforskning.

  Veileder for registrering av matsvinn for råvaremottak finner du her.