Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nasjonalt miljøprogram for jordbruket

Landskap speiles i vann. (Copyright: Vera Gjersøe )

Miljøprogramsatsinga skal bidra til å målrette miljøarbeidet i jordbruket, synleggjere den samla miljøinnsatsen i jordbruket og auke forankringa av miljøarbeidet både regionalt og lokalt.

 • Nasjonalt miljøprogram

  Nasjonalt miljøprogram omfattar nasjonale mål og strategiar og nasjonale verkemiddel for å bidra til miljøvennlig matproduksjon. I tillegg gjev det rammene for dei regionale miljøprogramma. Du kan lese meir om nasjonalt miljøprogram i rapporten Nasjonalt miljøprogram 2019 - 2022.

  Nasjonalt miljøprogram har mål innen:
  • kulturlandskap
  • kulturminner og kulturmiljøer
  • biologisk mangfold
  • avrenning
  • friluftsliv
  • plantevern
  • utslipp til luft
  • økologisk jordbruk