Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Miljøprogram i jordbruket

Landskap speiles i vann.  (Copyright: Vera Gjersøe )

Miljøprogramsatsinga skal bidra til å målrette miljøarbeidet i jordbruket, synleggjere den samla miljøinnsatsen i jordbruket og auke forankringa av miljøarbeidet både regionalt og lokalt.

  • Nasjonalt miljøprogram

    Nasjonalt miljøprogram omfattar nasjonale mål og strategiar og nasjonale verkemiddel. I tillegg gjev det rammene for dei regionale miljøprogramma. Du kan lese meir om nasjonalt miljøprogram i rapporten Nasjonalt miljøprogram 2012.