Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Kvalitetssikrer faggrunnlag for strategi for villbier og andre pollinerende insekter

Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet leverte et faggrunnlag for strategi for villbier og andre pollinerende insekter 31. oktober 2016. I innspillsrunden som ble avholdt i etterkant, kom det en del merknader og forslag til faglige forbedringer. Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet har derfor fått i oppdrag av hhv. Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Klima- og miljødepartementet (KLD) å kvalitetssikre faggrunnlaget og gi eksterne aktører mulighet til å komme med innspill på en ny versjon. Fristen for levering av oppdatert faggrunnlag er 1. mai 2017. LMD leder departementsgruppen som vil utarbeide strategien basert på dette faggrunnlaget.

IMG_8454 Hagehumle ved vei Rissa mot Leksvik (Copyright: Sissel Rübberdt)

Hagehumle. Foto: Sissel Rübberdt

Revidert faggrunnlag legges ut for innspill i mars

Direktoratene er bedt om å gjøre utdypende vurderinger av tiltakene som er foreslått. En liten gruppe fageksperter fra forskningsinstitusjoner skal bidra til kvalitetssikringen av faggrunnlaget.  Deretter vil Landbruksdirektoratet legge ut et nytt, oppdatert faggrunnlag på vår nettside. Det blir åpnet for å komme med innspill til dokumentet og mulighet til å gi  begrunnede forslag til tiltak. Etter foreløpig tidsplan vil dette skje i mars. Det er satt av to uker til denne innspillsrunden.  Direktoratene vil etterpå innarbeide innspillene i faggrunnlaget så langt det er hensiktsmessig i en tredje versjon, og i tillegg legge alle innspill ved oversendelsen til departementene.

Innspill som kom i forrige innspillsrunde, på første versjon av dokumentet, ligger i slutten av denne artikkelen. 

Om utvelgelse av faggruppa

De forskningsinstitusjonene vi vet har særlig kompetanse om pollinering/pollinerende insekter (UiO, NMBU, UiB, NINA, NIBIO) er invitert til å delta i faggruppa.

Vi vet at det er mange andre utenom forskningsmiljøene som har stor kompetanse på feltet. Vi tror likevel denne gruppen vil gi en god faglig kvalitetssikring. Alle vil som nevnt få mulighet til å komme med innspill på rapporten etter at faggruppa og direktoratene sammen har laget en ny versjon.

Innspill fra november 2016 (på første versjon av faggrunnlaget)

Artsdatabanken
Humleskolen
La Humla Suse
Mattilsynet
Norges Birøkterlag
Norges Bondelag
Norges Miljø- og Biovitenskapelige universitet
Oslo kommune
SABIMA
Universitetet i Oslo - CEES