Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ny versjon av faggrunnlag for strategi for villbier og andre pollinerende insekter

En ny versjon av faggrunnlaget er nå lagt ut. Det er mulig å komme med innspill til denne versjonen innen 8. mai.

IMG_2817 Kysthumle på raudkløver (Copyright: Sissel Rübberdt)

Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet leverte et faggrunnlag for strategi for villbier og andre pollinerende insekter 31. oktober 2016. I innspillsrunden som ble avholdt i etterkant, kom det en del merknader og forslag til faglige forbedringer. Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet fikk derfor i oppdrag av hhv. Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Klima- og miljødepartementet (KLD) å kvalitetssikre faggrunnlaget og gi eksterne aktører mulighet til å komme med innspill på en ny versjon. Det er denne versjonen som nå er tilgjengelig (se høyre marg). En gruppe fageksperter fra ulike forskningsinstitusjoner har stått for kvalitetssikringen av faggrunnlaget og supplert de faglige beskrivelsene. Direktoratene har også gjort utdypende vurderinger av tiltakene som ble foreslått i første versjon.

Det er nå mulig å komme med innspill til dokumentet. Direktoratene vil legge alle innspill ved den endelige oversendelsen til departementene, og der det er hensiktsmessig innarbeide dem i dokumentet. Det er også mulig å komme med begrunnede forslag til tiltak som departementene kan vurdere. Innspillene skal sendes til Landbruksdirektoratet innen 8. mai 2017. 

Innspill til første versjon av dokumentet er allerede oversendt departementene. Disse kan du lese her.

 

Relaterte nyheter

Mer om temaet