Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Strategi for å sikre pollinerande insekt

Regjeringa la sist fredag fram ein nasjonal strategi for å sikre levedyktige bestandar av villbier og andre pollinerande insekt. Dette er avgjerande for å ta vare på økosystema våre.

Strategien er levert som eit fellesdokument frå Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet. Den skal skape eit grunnlag for å ta vare på mangfaldet av villbier og andre pollinerande insekt.

Les meir om saka på Landbruks- og matdepartementet sine nettsider.

Kontaktperson

Mer om temaet