Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Endringar i rovviltforskrifta

Landbruksdirektoratet får rett til å gje uttale til regionale forvaltningsplanar for rovvilt.

Bjørn Foto: Robert Balog/Pixabay (Copyright: Robert Balog/Pixabay)

 

For å sikre at det landbruksfaglege også er følgt opp på ein god måte av nemndene, er det no opna for at Landbruksdirektoratet kan gje uttale til forvaltningsplanar. Tidlegare har berre Miljødirektoratet hatt høve til å uttale seg til forvaltningsplanar for rovvilt før dei blir vedtekne av rovviltnemndene.  

I tillegg får kommunar høve til å klage på vedtak om kvotar for jakt og felling av rovvilt. Dette er nokre av endringane i rovviltforskrifta som Klima- og miljødepartementet har fastsett.

Les heile saka hjå Klima- og miljødepartementet.

Kontaktperson