Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Fagsamling om vanndirektivet

Oppfølging og arbeid med vanndirektivet i jordbruket var tema for fagsamlingen som samlet mer enn 50 deltagere fra blant annet sentrale myndigheter, forskning og fylkesmannens landbruks- og miljøvernavdelinger.

Statens landbruksforvaltning stod som arrangør av fagsamlingen som gikk over to dager (27.-28. oktober 2010). Samlingen fant sted på Selbusjøen hotell og gjestegård i Sør-Trøndelag. Temaene som stod på dagsorden var mange, alt fra prosesserfaringer fra første planperiode og til mer faglige spørsmål rundt jordbruk og vannforurensing ble grundig behandlet disse to dagene.

Plansjene fra foredragene finner du under.

Vannforskriften. Hva betyr den for landbrukssektoren
Prosjektleder Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning

Vannressurser og landbruk.
Helhetlig vannforvaltning, sektoransvar, rollefordeling, virkemiddelbruk, med mer.
Underdirektør Ragnar Mjelde, Landbruks- og matdepartementet

Erfaringer fra 1. planperiode mht landbruk – til nytte for neste planperiode.
Leif Inge Paulsen. Fylkesmannens miljøvernavdeling i Nord-Trøndelag
Anne Grete Rostad. Fylkesmannens landbruksavdeling i Rogaland

Godkjente forvaltningsplaner. Tid for gjennomføring .
Finn Grimsrud, Prosjektleder for vannområde Haldenvassdraget

Hva trenger vi av data for å bestemme risiko? Og hva er risikoen ved å bruke ufullstendige måledata ?
Eva Skarbøvik, Bioforsk

Bruk av eksisterende overvåkingsdata – hva kan JOVA-overvåkingen bidra med? 
Marianne Bechmann, Bioforsk

Erfaringer fra biologisk overvåking i landbruksbekker
Markus Lindholm, NIVA

Hvordan kan tiltaksveilederen og andre verktøy være til hjelp for forvaltingen? 
Line Meinert Rød, Bioforsk

Erfaringer med helhetlig vannforvaltning og tiltak i jordbruket.
Helga Gunnarsdottir. Prosjektleder Morsa

Tiltaksanalysen som verktøy. Sammenligning av tiltak på tvers av sektorer
Håkon Borch, Bioforsk

Vil landbrukets påvirkning endres i et endret klimaregime? 
Lillian Øygarden, Bioforsk

Kostnadseffektivitet for tiltak i jordbruket.
Asbjørn Veidal, NILF

Variasjon og usikkerhet i effekter av tiltak.
Svein Skøien, Bioforsk

Fosforprosjektet i vestre Vansjø – kontrakter for tiltaksgjennomføring, samarbeid mellom forskning, forvaltning og bønder .
Tyra Risnes, Fylkesmannen i Østfold   
Anne Falk Øgaard, Bioforsk