Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Fagsamling vanndirektivet 17. -18. april 2012

Under finner du presentasjonene fra fagsamlingen på Hurdalsjøen om oppfølging av vanndirektivet i jordbruket.


Dag 1

Landbrukets ansvar for godt vannmiljø, Line M. Rød

Fylkeskommunen som vannregionmyndighet, Vegard Næss

Næringas ansvar for godt vannmiljø, Finn Erlend Ødegård

Karakterisering av vannforekomster og bruk av Vann-Nett, Lars Stalsberg

Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann – det finnes grenser under vann, Jon Lasse Bratli

Jordarbeiding, fosfortap og biotilgjengelighet, Marianne Bechmann

Tiltaksovervåking i jordbruksdominerte områder, Eva Skarbøvik

Økonomi og organisering Konsekvenser av landbrukstiltak, Karen Refsgaard

 

Dag 2

FMLAs arbeid med vannforskriften, Truls Hansen Folkestad

FMLAs arbeid med vannforskriften, Ivar Stokkan

FMLAs arbeid med vannforskriften, Lars Martin Hagen

Landbruksrådgivingens rolle i oppfølgingen av vanndirektivet, Stine Marie Vandsemb

Hva er nødvendige ingredienser i en god tiltaksanalyse, Håkon Borch

Utfordringer for god vasskvalitet sett fra Rogaland, Monica Dahlmo

Hovedutfordringer i vannområdet Morsa, Helga Gunnarsdottir