Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler

Åkersprøyte. Foto Petter Hermansen NMBU (Copyright: NMBU)

Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler (2016­­­­-2020)
Landbruks- og matdepartementet fastsatte i april 2016 handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler, som gjelder for perioden 2016-2020. Planen viderefører arbeidet fra tidligere planer.

Mål med handlingsplanen
Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler har som mål å

  • fremme bærekraftig bruk av plantevernmidler
  • redusere risikoen for helse og miljø
  • redusere avhengigheten av kjemiske plantevernmidler

Integrert plantevern, ved i størst mulig grad å benytte alternativer til kjemisk plantevern, er sentralt i dette arbeidet.

Temaer og tiltak i handlingsplanen
Handlingsplanen har faglige temaer med aktuelle tiltak innenfor hvert tema. Prioriterte temaer og tiltak framgår av utlysningsteksten.

Ny tilskuddsforvalter
Fra 2017 forvalter Landbruksdirektoratet tilskudd til å følge opp handlingsplanen. Landbruksdirektoratet vil rådføre seg med Mattilsynet, som forvalter regelverket innen plantevernmidler, i vurderingen av søknader om midler.

Kontakt

Frister

    Lenker