Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Seminar: Miljø- og klimatiltak i landbrukspolitikken i EU og Norge

Fredag 23. november 2018 inviterer Landbruksdirektoratet og Den europeiske unions delegasjon til Norge til åpent seminar i Oslo om utviklingen av miljø- og klimatiltak i landbrukspolitikken i EU og Norge.

Tørkerammet potetåker 2018 (Copyright: Landbruksdirektoratet)

 

Europakommisjonen la sommeren 2018 fram forslag til endringer i EUs felles landbrukspolitikk (Common Agricultural Policy – CAP) for 2021–2027. Blant ni overordnede mål legges det økt vekt på klima, miljø og bærekraft. Norges miljøvirkemidler innenfor landbruket har vært gjennomgått, og har nå blant annet gitt ny ordning for nasjonalt miljøprogram fra 2019.

Tid: fredag 23. november kl. 0900–1200

Sted: Landbruksdirektoratet, Stortingsgt. 28, 0161 Oslo

Seminaret vil bli gjennomført på engelsk.

Program:

Tid

  

 

0830

  

Registrering

0900

  

Velkommen, ved Landbruksdirektoratet

0910

  

The Common Agricultural Policy after 2020: Higher Ambition on Environmental and Climate Action
Presentasjon ved Ricard Ramon I Sumoy, nestleder for seksjon for landbrukspolitisk analyse og perspektiver i Generaldirektoratet for landbruk og distriktsutvikling (Unit for Agricultural Policy Analysis and Perspectives).

 

  

– Spørsmål fra salen

1015

  

Pause

1030

  

Norsk jordbrukspolitikk for miljø og bærekraft
Presentasjon av Jon Magnar Haugen, seniorrådgiver i Landbruks- og matdepartementet. Seksjon for næringsutvikling og miljøtiltak i Landbrukspolitisk avdeling.

1050

  

Nytt nasjonalt miljøprogram – virkemidler for et bærekraftig jordbruk.
Presentasjon av Kaja Killingland, seksjonssjef Landbruksdirektoratet. Seksjon miljø og klima.

1120

  

Klimarisiko og norsk matproduksjon
Innlegg av Arne Bardalen, spesialrådgiver Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

1140

  

Spørsmål og oppsummering

1200

  

Slutt

Det vil bli enkel servering.

Påmeldingsfrist onsdag 21. november.

Meld deg på her

Foto på forsiden: Torbjørn Tandberg

Mer om temaet