Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Har miljø-tiltakene i landbruket effekt på den økologiske tilstanden i vannforekomstene?

Med dette prosjektet ønsker NIBIO å sammenstille data fra en rekke databaser for å gjøre en analyse om miljøtiltakene i landbruket har hatt ønsket effekt på den økologiske tilstanden i vannforekomstene.

Jordbrukslandskap (Copyright: Geir Harald Strand/NIBIO)

Prosjektet vil evaluere innsatsen av miljøtiltak i landbruket i forhold til måloppnåelse av vannforskriftens krav om god økologisk tilstand i alle vannforekomster innen 2021.

Tiltaksovervåkingen har foregått i to perioder og dataene fra denne overvåkningen kan brukes til å evaluere om miljøtiltakene har virket etter hensikten. Prosjektet har som hovedmål å øke kunnskap om i hvilken grad miljøtiltak i landbruket har effekt på den økologiske tilstanden i vannforekomstene. For å nå målet vil arbeidsgruppa benytte eksisterende databaser, GIS-verktøy og statistikk for å kartlegge gjennomføringsgrad av ulike typer arealtiltak i RMP/SMIL-programmene kombinert med registerdata om jordbruksdrift og klima, og deretter sammenligne dette med endringer i Økologisk tilstand.

Prosjektets målgrupper er landbruks- og vannforvaltningen på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. 

Prosjektfakta

Tittel

Har miljø-tiltakene i landbruket effekt på den økologiske tilstanden i vannforekomstene?

Prosjekteier 

NIBIO

Tilsagn

740 000 kroner

Periode

2019 - 2020

Adresse

Postboks 115, 1431 ÅS

Kontakt

Ruben Alexander Pettersen
Tlf. 900 86 574
ruben.pettersen@nibio.no

Samarbeidspartnere

Utvalgte vannområdeledere

Lenker

https://www.nibio.no/