Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Hva er effekten av å utelate fosforgjødsling?

Jord med høye fosforverdier (P-AL) utgjør en betydelig risiko for avrenning og forurensning til vann og vassdrag. Dette gjør det spesielt viktig å redusere P-AL nivåene i disse områdene.

Tverrsnitt av jordlag med vekster (Copyright: Colourbox)

Bioforsk ønsker med dette prosjektet å øke kunnskapen rundt effekten av å utelate fosfor på arealer med meget høye P-AL-verdier samt avdekke flaskehalser for å utelate fosforgjødsling på disse arealene.

Prosjektet legger opp til tre fosforgjødslingsforsøk med ett leirjordsfelt på Kjelle videregående skole og to på siltjord; på Romerike og i Vestfold. Forsøksfeltene planlegges av Bioforsk Apelsvoll, mens oppfølgingen gjennomføres av Romerike Landbruksrådgiving og Norsk Landbruksrådgiving Viken.

Gjennom spørreundersøkelser blant landbruksrådgivingen vil Bioforsk avdekke motforestillinger og hindringer mot å utelate fosforgjødsling til korn og gras på arealer med meget høye P-AL verdier.

Resultatene er ventet å gi et bedre grunnlag for gjødslingsanbefalingene for fosfor. Prosjektets målgrupper er Norsk Landbruksrådgiving og planteprodusenter.

Prosjektfakta

Tittel

Fosforgjødsling på jord med høyt fosforinnhold

Prosjekteier 

Bioforsk Jord og miljø

Tilsagn

760 000

Periode

2015-april 2018

Adresse

Frederik A. Dahls vei 20, 1430 Ås

Kontakt

Anne Falk Øgaard
anne.falk.ogaard@nibio.no

Samarbeidspartnere

Norsk landbruksrådgiving
Romerike landbruksrådgiving
Norsk landbruksrådgiving, Viken
Kjelle videregående skole

Relaterte prosjekter

Redusert P-avrenning fra jordbruksvekster - ved forbedret tolkning av P-AL