Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Metodeutvikling til kvantifisering av fure-erosjon på landbruksarealer

Prosjektets hovedmål er å utvikle og teste en nøyaktig metode til å kvantifisere fure-erosjon og estimere bidraget av denne erosjonstypen til det totale jordtapet i Norge. Dette skal gjøres gjennom metodeutvikling og testing basert på fotogrammetri, kartlegging for å estimere erosjonsrater i utvalgte nedbørfelt og estimere bidraget til avrenning av partikler og næringsstoff.

Fure-erosjon observert i Trøgstad kommune, vår 2013 (Copyright: Torsten Starkloff/NIBIO)

Prosjektet har følgende delmål:

  • Økt kunnskap om hvor på jordbruksarealer og under hvilke vær- og klimaforhold fure-erosjon oppstår.
  • Økt kunnskap om hvor mye fure-erosjon bidrar til avrenning av partikler og næringsstoffer til overflatevann.
  • Utvikle en bruksanvisning for å kunne kartlegge fure-erosjon ved hjelp av et vanlig kamera beregnet for forvaltning og den enkelte bonde.

Prosjektets målgruppe er særlig landbruks- og vassdragsforvaltningen, fra nasjonalt til lokalt nivå.

Prosjektets tilnærming er som følger:

1)      Metode utvikling og testing

2)      Kartlegging av fure-erosjon for å estimere erosjonsrater i utvalgte nedbørsfelter

3)      Estimering av bidraget av fure-erosjon til avrenning av partikler og næringsstoffer til vann

4)      Formidling og brukerinvolvering underveis i prosessen gjennom foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser, møter og publisering av metoder og resultater ved prosjektets avslutning, f. eks. i rapporter og faktaark.

Prosjektet forventes å utvikle en metode til å måle jordtap på grunn av fure-erosjon som er så rask at den kan brukes på større områder.

Prosjektfakta

Tittel

Metodeutvikling til kvantifisering av fure-erosjon på landbruksarealer

Prosjekteier 

NIBIO

Tilsagn

1 345 000 kroner

Periode

2018 - 2020

Adresse

Postboks 115, 1431 Ås

Kontakt

Torsten Starkloff
torsten.starkloff@nibio.no

Samarbeidspartnere

Norsk Landbruksrådgiving