Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Miljø- avlings- og kvalitetseffekter av jordpakking og jordløsning i potet og gulrot

Jordpakking er et stort og økende problem, ofte som et resultat av intensiv drift med store og tunge maskiner. Avlingsreduksjon, erosjon og tap av næringsstoffer er eksempler på miljøkonsekvenser, som dels er forsøkt kompensert for ved ytterligere bruk av gjødsel og jordløsning. Prosjektet adresserer miljøkonsekvensene som oppstår som følge av slik drift.

Traktor i åkeren (Copyright: Colourbox)

Prosjektet skal i perioden 2013 – 2015 sette fokus på problemer rundt jordpakking gjennom 2 ulike feltopplegg:

  • Økt kunnskap om betydningen av jordpakking og jordløsning på rotvekst og næringsstoffbehov i potet og gulrot (feltforsøk)
  • Undersøke og demonstrere effekten av jordløsning på utnyttelse av næringsstoffer i potet (storskalafelt)

Resultater og gjennomføring

Jordpakking er et stort og økende problem, ofte som et resultat av intensiv drift med store og tunge maskiner. Avlingsreduksjon, erosjon og tap av næringsstoffer er eksempler på miljøkonsekvenser, som dels er forsøkt kompensert for ved ytterligere bruk av gjødsel og jordløsning. Prosjektet adresserer miljøkonsekvensene som oppstår som følge av slik drift. 

Prosjektet har satt fokus på mekanisk jordløsning til potet, og delvis også gulrot. Mekanisk jordløsning ble gjennomført etter setting i storskalafelt i potet i 4 ulike regioner hvert år i tre år, totalt 12 felt. Det ble også lagt inn ekstra ledd med ulik nitrogen-gjødsling i et fastliggende felt på Apelsvoll i gulrot og potet i 3 år. Her ble det sett på akkumulerte effekter av ulike kombinasjoner av pakking og løsning i potet og gulrot. 

I gjennomsnitt for 14 av 15 jordløsningsfelt i potet ble det oppnådd større knoller, samt en avlingsøkning på 6,6% i fraksjonen over 40 mm. Det var stor variasjon i effekten mellom felt og år, med generelt liten effekt i 2013 . Om røttene forstyrres mye, som ved sen løsning, kan resultatet bli forsinket utvikling og avlingstap. Kompakt jord eller tørre forhold ser ut til å kunne bedre effekten av jordløsning. Smårutefeltene på lettleire med gjentakende pakking over tre år viser økende effekt av jordløsning gjennom de tre årene. Jordløsning bør skje raskt etter setting og under mest mulig tørre forhold. For gulrot kan det ikke anbefales å jordløsne etter såing. I ledd uten ekstra pakking ga gjødsling med 9 kg nitrogen bedre avling enn 13 kg N. Økt jordpakking syntes å øke nytten av ekstra nitrogentilførsel. 

Resultatene har blitt og vil bli formidlet gjennom NIBIO Bok, foredrag, møter og markdager i NIBIO og deltakende landbruksrådgivningsenheter.

Prosjektfakta

Prosjekteier 

Bioforsk Øst, Apelsvoll

Tilsagn

938 000 kr

Periode

2013-2015

Adresse

Nylinna 226, 2849 Kapp

Kontakt

Eldrid Lein Molteberg
40 60 41 00

Samarbeidspartnere

Norsk landbruksrådgivning

Prosjektrapporter

Miljø-, avlings- og kvalitetseffekter av jordpakking og -løsning i potet og gulrot - Del 1 Mål og resultater

Miljø-, avlings- og kvalitetseffekter av jordpakking og -løsning i potet og gulrot - Del 2 Gjennomføring og formidling

Lenker