Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Miljømål og tiltak i sterkt modifiserte vannforekomster i jordbruksområder

I Vanndirektivet skilles det mellom ‘naturlige vassdrag’ og sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF). Mens ‘vanlige’ vannforekomster har miljømålet ‘god økologisk status’ er miljømålet for SMVF satt som godt økologisk potensiale (GØP). For å fastsette GØP må en ha kunnskap om hva slags økologiske effekter som kan oppnås i disse vannforekomstene: Hvilke økologiske kvaliteter har disse vannforekomstene, og hva slags tiltak kan fremme disse kvalitetene?

SMVF (Copyright: Eva Skarbøvik)

Prosjektet har som hovedmål å øke kunnskapen om miljømål i sterkt modifiserte vannforekomster i jordbruksområder, samt vurdere tiltak for å bedre det økologiske potensialet i disse vannforekomstene. I prosjektet vil det utvikles brukervennlig informasjon om mulige restaureringstiltak for denne typen vannforekomster.

Målgrupper omfatter landbruks- og miljøforvaltning på ulikt nivå, samt landbrukssektoren.

Prosjektet vil dessuten øke faglig kunnskap om den økologiske effekten av restaureringstiltak i landbruksvassdrag. Metodikken som utarbeides i dette prosjektet kan videreutvikles og brukes i prosjekter andre steder i landet, for å definere miljømål for ulike typer sterkt modifiserte vannforekomster i landbrukslandskapet.

Prosjektfakta

Tittel

Miljømål og tiltak i sterkt modifiserte vannforekomster i jordbruksområder 

Prosjekteier 

NIBIO

Tilsagn

872 000 kroner

Periode

2019 - 2020

Adresse

Postboks 115, 1431 ÅS

Kontakt

Eva Skarbøvik
Tlf. 416 28 622
eva.skarbovik@nibio.no

Samarbeidspartnere

Faun Naturforvaltning AS

Fylkesmannen i Rogaland

Rogaland Fylkeskommune

Lenker

https://www.nibio.no/