Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Klimatilpasning

Dal med jordbrukslandskap i skiftende vær (Copyright: Colourbox)

Vi kan vente oss et varmere, våtere og villere klima i framtida. Jordbruket står overfor utfordringer knyttet til ekstremvær, tørke og økt forekomst av plante- og dyresykdommer. Samtidig kan en lengre vekstsesong øke matproduksjonen.

Det blir varmere, og årsnedbøren er ventet å øke i alle landsdeler. På Vestlandet kan en få sterk økning i høstnedbøren, med påfølgende vansker for innhøstingen, og generelt blir det flere dager med stor nedbørsmengde. Samtidig kan vi få lenger tørkeperioder.

Planteskadegjørere som insekter, virus og sopp vil få bedre levevilkår i det nye klimaet. Også husdyra kan bli mer utsatt for sykdommer. Høyere vintertemperaturer kan føre til at flere organismer som ikke har overlevd i Norge tidligere kan etablere seg.

Vekstsesongen ventes å bli betydelig lenger det kommende århundret. Ved å utvikle plantesorter som er tilpasset det nye klimaet kan man ha mulighet til å øke produksjonen. I utviklingen av klimatilpassede sorter kan man også vektlegge resistens mot skadegjørere. Grunnlaget for sortsutvikling ligger i en stor genetisk variasjon innenfor våre kulturplanter. Å bevare genressursene er derfor også viktig i et klimaperspektiv.

Prosjekter


Timotei for nordlige strøk
Økt gjennomsnittstemperatur og lengre vekstsesong gir mulighet for at ...
Våronn plan B
Et klima med økt nedbørsmengde og –intensitet medfører at tidsperioden...