Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Avlingsstabilitet i timoteibaserte enger på Østlandet

Formålet med prosjektet er å oppnå høyere avlingsstabilitet i timoteibaserte enger på Østlandet under varierende værforhold, ved å prøve ut strandsvingel (Festuca arundinacea) i ulike timoteiblandinger.

Grasproduksjon, nyslått gras på Spangen gård i Hedmark (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Strandsvingel, som er en relativt ny art i norsk engdyrking, har et stort og dypt rotsystem og er regnet for å være et meget tørke- og varmetolerant gras. Timotei og strandsvingel synes å passe for samdyrking, og sorter av strandsvingel har vist god overvintringsevne, tilfredsstillende fôrkvalitet og høyt avlingspotensial. Vår og høstbeiting syntes i liten grad å påvirke overvintringsevnen hos strandsvingel.

Prosjektet forventer høyere avlingsnivå for timoteibasert eng med strandsvingel enn for timoteibasert eng med engsvingel, under ekstreme tørkeperioder, men også generelt på tørkeutsatt jord. Under normale dyrkingsforhold forventes like høye eller høyere avlinger, og mer stabilt avlingsnivå over år, ved å ta strandsvingel med i en timotei-svingelbasert frøblanding. Dersom strandsvingel ikke utkonkurreres av bladfaks forventes høyrere fôrkvalitet i avlingene fra eng med strandsvingl og bladfaks i såfrøblandingen enn fra eng uten strandsvingel, men med bladfaks i såfrøblandingen.

Prosjektfakta

Tittel

Avlingsstabilitet i timoteibaserte enger på Østlandet

Prosjekteier 

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Tilsagn

581 500 kroner

Periode

2019–2021

Adresse

Postboks 115, 1431 Ås

Kontakt

Jørgen Todnem
406 23 907
jorgen.todnem@nibio.no

Samarbeidspartnere

Norsk landbruksrådgivning

Strand Unikorn

Lenker

https://www.nibio.no/