Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Forbedret drenering ved nye metoder, slissegrøfter og moler

Prosjektets hovedmål er å øke kunnskapen om hvordan drenering av dyrket jord med lav vannledningsevne og tette lag kan bli forbedret. Dette skal gjøres ved å:

• undersøke vannledningsevnen horisontalt og vertikalt i allerede etablerte prosjekter
• vurdere effekten av slissegrøfting og torpedogrøfting, etablert vinkelrett på ordinær grøfting på forsøksfelt
• overvåke effekten av dreneringssystemer ved bruk av grunnvannsbrønner og geoelektriske metoder på forsøksfeltene

Maskiner på jordet jobber med drenering. (Copyright: Svein Skøyen)

Hovedelementet i prosjektet er utprøvingen av slissegrøfting og torpedogrøfting. Noen steder i Norge kan vanlig lukket drenering med tettere avstand mellom grøftene løse problemer med dårlig drenering. Ved vanskelige forhold må en også se på andre metoder, som profilering, grusfylte slissegrøfter og torpedogrøfting som kan bedre grøftevirkningen. Grusfylte slissegrøfter og torpedogrøfting etablert vinkelrett på de faste drensrørene utnytter den horisontal ledningsevnen av vann. Grøfting vinkelrett på etablerte drensrør skaper soner med høy vannledningsevne og «fanger opp» vannet bedre i jord med lav vertikal ledningsevne eller tette lag, og vil kunne forbedre dreneringseffekten. I tillegg til de eksisterende drensrørene kan dette gi forbedret grøfteeffekt på tett jord, og bli et økonomisk alternativ til tettere grøfting. I et forsøksfelt vil ordinær grøfting sammenlignes med slissegrøfting med oppfylling av grus opp til plogsålen, og kjøring av molegrøfter.

Prosjektfakta

Tittel

Forbedret drenering ved nye metoder, slissegrøfter og moler

Prosjekteier 

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Tilsagn

1 100 000 kroner

Periode

2019 – 2021

Adresse

Postboks 115, 1431 ÅS

Kontakt

Atle Hauge
Tlf. 916 39 892
atle.hauge@nibio.no

Lenker

https://www.nibio.no/