Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Klimatilpassede vanningsstrategier for viktige jordbruksvekster

Formålet med prosjektet er å utarbeide skriftlig og nettbasert veiledningsmateriell som vil bistå rådgivingstjenesten i å legge til rette for lønnsomme og effektive vanningsstrategier som begrenser tapet av næringsstoffer.

Vannforekomst jordbruk (Copyright:  Morten Günther)

Prosjektet vil bidra med praktisk rettet kunnskap om vanningsbehov til en rekke jordbruksvekster som korn, gras, potet, grønnsaker og bær, samt om jordartenes vannlagringsevne. Videre skal denne kunnskapen kobles til en vannbalansemodell, noe som vil gjøre det lettere for rådgivere og gårdbrukere å legge opp til lønnsomme og effektive vanningsstrategier.

Prosjektet har følgende delmål:

  • Sammenstilling av eksisterende nordisk kunnskap om vanning i NIBIO-rapport og faktaark
  • Oppdatering av modellberegninger av avlingsresponser til tørke på ulik jord (2004-2018)
  • Videreutvikling av internettbasert brukerprogram for beregning av vanningsbehov

Prosjektfakta

Tittel

Klimatilpassede vanningsstrategier for viktige jordbruksvekster

Prosjekteier 

Norsk institutt for
bioøkonomi (NIBIO)

Tilsagn

500 000 kroner

Periode

2019 – 2020

Adresse

Rute 509, 2849 Kapp

Kontakt

Annbjørg Øverli Kristoffersen
Tlf. 406 30 331
annbjorg.kristoffersen@nibio.no

Lenker

www.nibio.no