Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Våronn plan B

Et klima med økt nedbørsmengde og –intensitet medfører at tidsperioden der jorda er laglig for våronn i enkelte år er svært kort. I andre år kan jorda være fuktig svært lenge, noe som ofte resulterer i at kornet blir sådd under ulaglige forhold. Under slike forhold kan det være aktuelt å forenkle våronna.

MF med Underhaug såmaskin (Copyright: Norsk landbruksrådgiving, Helgeland)

Målet med prosjektet er å fremskaffe anbefalinger for alternative våronnstrategier for korndyrking, tilpasset ulike jordtyper og forskjellig laglighet av jorda.

Forenklet våronn

Behovet for forenklet våronn oppstår først og fremst når:

  1. Jorda er fuktig og det haster med å så kornet for å kunne få modent korn. Det er da avgjørende med lett redskap for å unngå jordpakking.
  2. Jorda er laglig og mindre utsatt for pakkeskader, men det er meldt mye nedbør. Da er det behov for utstyr med stor kapasitet eller utstyr som gjør det mulig med færre antall arbeidsoperasjoner.

Med utvikling av større driftsenheter vil det i tillegg også i år med mindre utfordrende værforhold, være nyttig med økt kunnskap om forenklet våronn.

Prosjektet består av to tiltak

  1. Gjennomføre feltforsøk to steder for å teste aktuelle strategier, der jordtype, jordas laglighet og arbeidsmetoder inngår.
  2. Innhente erfaringer fra gårdbrukere med forenklet våronn gjennom en spørreundersøkelse.

Gjennomføring og formidling av resultater

Foruten NIBIO som prosjekteier, består styringsgruppa av kornkoordinator NLR/NIBIO, en representant fra hver av Trøndersk kornutvalg, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Felleskjøpet Agri. I tillegg vil prosjektet dra nytte av flere referansepersoner. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag vil støtte prosjektet med midler. Felleskjøpet Agri vil låne ut redskap til feltforsøk, som skal utføres i Trøndelag. NIBIO vektlegger å formidle kunnskap fra prosjektet til hele landet gjennom oppslag på aktuelle nettsider og i massemedia som Nationen, artikler i fagtidsskrifter og foredrag på det årlige kornmøtet og kursuka til NLR.

I 2017 har Nibio gjennomført forsøk på leirjord (Kvithamar) og sandjord (Værnes). Ulike redskaper er testet på laglig og ulaglig jord, og på pløyd og upløyd jord. I tillegg hadde Nibio i mai 2017 oppslag i media om prosjektet og temaet:

Prosjektfakta

Tittel

Våronn plan B

Prosjekteier 

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Tilsagn

890 000 kroner

Periode

2017–2019

Adresse

Postboks 115, 1431 Ås

Kontakt

Randi Berland Frøseth
(+47) 906 62 714
randi.froseth@nibio.no 

Samarbeidspartnere

Norsk Landbruksrådgiving

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Felleskjøpet Agri

Trøndersk kornutvalg

Artikler

Når våronna trenger en plan B

Sådde med sentrifugalspreder i juni

Lenker

NIBIO

Norsk Landbruksrådgiving

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag