Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Naturmangfold og kulturminner

Soleie på seter.  (Copyright: SLF)

Bosetting og jordbruksdrift gjennom generasjoner har satt fysiske spor i landskapet, som gravminner, veifar og steinmurer. Jordbruksarealer er også viktige områder for flere verdifulle arter i norsk natur. Naturmangfold innebærer også den genetiske variasjonen innen en art. Et stort genetisk mangfold hos planter og dyr i jordbruket er nøkkelen til matproduksjon.

.

Prosjekter


Effektivisering av norsk frøproduksjon av pollinatorvennlige naturfrøblandinger til bruk i landbruket, 2020-2022
Målet med prosjektet er å effektivisere og få til mer storskala produk...
Gode leveområder for pollinatorer i kulturlandskapet
For å ivareta gode leveområder for pollinatorer i jordbrukslandskapet ...
POLLILAND - Hvor i kulturlandskapet bør man gjøre tiltak for mest mulig effektivt å ivareta pollinatorer?
POLLILAND vil bidra til å implementere Norges pollinatorstrategi gjenn...
Pilotprosjekt på kantsoner og grønne korridorer i jordbrukslandskapet i Buskerud
Målet med dette pilotprosjektet er å sikre bedre kår for og sterkere b...
Tilstand og endring i jordbrukslandskapets «mellomrom» - betydning for naturmangfold og pollinatorer
Hovedmålsetningen er å fremskaffe ny kunnskap om hvordan plantemangfol...