Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skjøtsel av semi-naturlig eng for å ivareta pollinatorer og deres blomsterressurser

Pollinatorer er på tilbakegang både globalt og i Europa. Det er behov for kunnskap for hvordan man kan bedre forholdene for pollinatorene.

Humler i jordbrukslandskapet, på orikde og stemorsblomst (Copyright: NIBIO. S. Wehn og L. Johansen)

Pollinering er en viktig økosystemtjeneste som blant annet har stor betydning for produksjon av raps, eple, jordbær og bringebær. Det er nedgang i tilgangen på pollinerende insekter både i Europa og globalt. Endringer i jordbruksdrift er en av faktorene som pekes på for å forklare denne tilbakegangen.

Prosjektet har utviklet kunnskap om sammenhengen mellom riktig skjøtsel og pollinatorer i det norske kulturlandskapet, ved å kartlegge humler og blomsterplanter i slåttemark, samt ved å evaluere hvilken innvirkning ulike skjøtselsmetoder har på tettheten av humler og blomsterressurser i semi-naturlig eng.

  • Hvilke planter og humler finnes i trønderske slåttemarker?
  • Hva er effekten av ulike skjøtselsmetodene på tetthet og mangfold av blomsterressurser og pollinatorer gjennom sesongen?
  • Påvirker planterikdom og/eller tilgang på blomsterressurser humletettheten i trønderske slåttemarker?
  • Er noen planter mer viktige for humlene enn andre?

Prosjektfakta

Tittel

Skjøtsel av semi-naturlig eng for å ivareta pollinatorer og deres blomsterressurser

Prosjekteier 

NIBIO

Tilsagn

1 000 000 kroner

Periode

2018–2019

Adresse

Postboks 115, 1431 Ås

Kontakt

Line Johansen
line.johansen@nibio.no

 

Samarbeidspartnere

Bønder som skjøtter slåttemarkene

Lenker

www.nibio.no

Faktaark

Slåttemark – et blomstrende matfat og leveområde for pollinatorer

Last ned fil:
PDF ikonNIBIO_POP_6_6_2020.pdf (786 KB)

Rapport

Skjøtsel av semi-naturlig eng for å ivareta pollinatorer og deres blomsterressurser

Last ned fil:
PDF ikonNIBIO_Rapport_6_8_2020.pdf (2.4 MB)