Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Prosjekter - bærekraftig bruk av plantevernmidler

På disse sidene finner du omtale av prosjekter som har fått tilskudd for oppfølging av Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler.

Integrert plantevern

Integrert plantevern (Copyright: Aasmund Langeland)

Integrert plantevern betyr å kombinere alle kjente metoder for å bekjempe planteskadegjørere.

Les mer og se prosjektene

Informasjon, opplæring og riktig bruk

Informasjon og opplæring (Copyright: Mattilsynet)

Alle som bruker kjemiske plantevernmidler (yrkespreparater) må ha gjennomført og bestått autorisasjonskurs. Og alt sprøyteutstyr må regelmessig funksjonstestes.

Les mer og se prosjektene

Effekter og risiko i norsk klima

Effekter og risiko (Copyright: Geir Tveiti)

Plantevernmidler kan oppføre seg annerledes i vårt klima enn i land på kontinentet.

Les mer og se prosjektene

Plantevernmidler i jord og vann

Plantevernmidler i jord og vann (Copyright: Eva Skarbøvik)

Plantevernmidler og reststoffer (metabolitter) kan i noen tilfeller gjenfinnes i jord og vann i lang tid etter bruk.

Les mer og se prosjektene

Kunnskap om faktisk bruk

Plantevern (Copyright: Åsmund Langeland)

Omsetningsstatistikk (salg av preparater) er viktig for kunnskap om bruk av plantevernmidler, men gir ikke nødvendigvis et bilde av når og hvordan plantevernmidlene faktisk blir brukt.

Les mer og se prosjektene