Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Alternativ til dikvat

I potetdyrkinga i Norge er vekstavslutning med dikvat dibromid (Reglone el Retro) helt dominerende, av og til i kombinasjon med risknusing. Det er ønskelig å redusere bruk av dikvat dibromid da det brytes seint ned i jorda og på grunn av mulige helseeffekter på folk og fugler. Dikvat dibromid har høy giftighet og middelet er under utfasing i Europa.

Markdag med visning av forsøk med vekstregulering (Copyright: Borghild Glorvigen)

Målet med prosjektet er å undersøke mulige alternative metoder til dikvat dibromid (Reglone el Retro) for å oppnå god vekstavslutning i potet.

Flere av tiltakene i dette prosjektet fortsetter i prosjektet Aternative vekstavslutningsmetoder og en sikker kontroll av tørråte inn mot høsting.

Dikvat brukes på store potetarealer i Norge

Potetdyrking omfatter store arealer i Norge. Kjemisk nedsviing med dikvat dibromid er mest brukt for vekstavslutning i potet. I 2019 er ingen andre aktuelle kjemiske midler godkjent for vekstavslutning i potet i Norge. Ettersom dikvat dibromid er svært mye brukt, er det nødvendig å øke kunnskapen om og informere og demonstrere alternative metoder for vekstavslutning i potet.

Alternative metoder for vekstavslutning uten bruk av dikvat

Ulike metoder for vekstavslutning i potet skal sammenlignes i demonstrasjonsfelt for å se om en kan få tilfredsstillende resultat uten bruk av dikvat dibromid. Både kjemiske og mekaniske metoder skal testes, og effektiviteten blir vurdert ved å registrere:

  • andel levende ris (bladverk og stengler) til ulike tider
  • hvor lett knollene slipper stolonene ved høsting
  • skallfasthet
  • andel reduserende sukker i potetene
  • avling og størrelsesfordeling

Det vil bli holdt markdager i feltene like før potetopptak, for å demonstrere metodene. Målet med prosjektet er å kunne gi råd om effektive metoder for vekstavslutning i ulike potetproduksjoner og på ulike jordarter. Målgruppa er produsenter, rådgivere, m.fl.

Gjennomføring og resultater

Målgruppene for prosjektet var rådgivere og potetprodusenter. Det ble arrangert markdager i alle felt rett før potetopptak.

Ulike metoders effektivitet i nedvisning av potetriset og virkning på avling og kvalitet ble undersøkt. Alternative midler som ble prøvd ut var Gozai (pyraflufen-etyl) og Spotlight Plus (karfentrazonetyl). Midlene ble prøvd ut både med og uten risknusing i forkant av behandlingen.

Konklusjonen er at de nye midlene virker saktere enn Reglone, og at vekstavslutningen derfor må starte tidligere enn ved bruk av Reglone. Gozai og Spotlight Plus virker senere enn Reglone, men har etter to behandlinger gitt nedvisning av det meste av potetriset ca. to uker etter siste behandling. Kombinasjonen av risknusing og behandling med Gozai eller Spotlight Plus har fungert godt. For å få god vekstavslutning, er det viktig at potetplantene ikke har for frodig ris, men har startet naturlig avmodning.

For sorter med liten bladmasse og god avmodning (Innovator og Lady Claire) kan delt dose med Gozai eller Spotlight Plus gi god nok virkning. I sorter med stor rismasse (Asterix, Mandel, Oleva) ser det ut til å være nødvendig å kombinere kjemiske midler med risknusing. Ettersom riset gjerne står grønt i noen flere dager enn ved bruk av Reglone er det nødvendig å se nærmere på tørråtebekjempelse inn i vekstavslutningsperioden for å unngå angrep.


Prosjektfakta

Tittel

Alternativ til dikvat

Prosjekteier 

Norsk Landbruksrådgiving

Tilsagn

530 000 kroner

Periode

2019

Adresse

Osloveien 1
1433 Ås

Kontakt

Borghild Glorvigen
Tlf. 948 67 585
borghild.glorvigen@nlr.no

Samarbeidspartnere

Syngenta
Nordisk Alkali
FMC Chemical

Prosjektrapport

Prosjektrapport NLR 2019 - Alternativ til dikvat

Lenker

https://www.nlr.no/