Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Persistens av plantevernmidler og effekt på mikrobiell funksjonalitet i jord i norsk bærproduksjon

I områder med stor bær- og grønnsakproduksjon er det hyppig bruk av plantevernmidler og ofte funn av plantevernmidler i jord og vann. Informasjon om persistens, nedbryting og utlekking av soppmidler i disse produksjonene er mangelfull, og særlig i jordsmonn i kaldt klima. Formålet med prosjektet er å redusere miljørisikoen ved å øke kunnskapen om plantevernmidlenes persistens og skjebne i jord etter sprøyting.

Nedbryting av soppmidler i jord (Copyright: NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI)

Målgruppa for prosjektet er berørte miljøer på flere nivåer innen Norden og Baltikum. Dette er bærprodusenter, Norsk Landbruksrådgiving, Mattilsynet og regional og nasjonal landbruks- og miljøforvaltning.

NLR Viken og NLR Trøndelag er ansvarlig for jord- og planteprøvetaking fra feltene i Østfold og Nord-Trøndelag. Gartnerhallen bistår NIBIO med planlegging, næringskontakt og resultatformidling.

Prosjektet er organisert i fire aktiviteter 

  1. Feltstudie om persistens og utlekking av plantevernmidler, hovedsakelig soppmidler, i jordbærfelt i Nord-Trøndelag og Østfold
  2. Nedbryting av soppmidler i jord fra de to samme klimasonene
  3. Undersøke soppmidlers effekt på mikrobiell funksjonalitet i jord
  4. Samlet vurdering av midlenes persistens, nedbryting og mulige miljøeffekter, samt å vurdere om midlene som brukes gir minst mulig risiko for miljøet. Formidling av resultater til ulike brukere iht. formidlingsplan

Aktiviteter i 2017

I 2017 har NIBIO valgt feltlokaliteter og dyrkere, samt startet planlegging av feltforsøkene. Det er tatt ut jord fra feltene og gjennomført nedbrytingsforsøk med ulike soppmidler i kontrollerte betingelser i laboratorium. Les mer om gjennomføring og resultater i prosjektrapporten for 2017, som du finner i høyre margen. NIBIO har også startet med å utvikle ny metodikk for å måle mikrobiell enzymaktivitet i jord.

Arbeidet med å utvikle metodikk og måle mikrobiell enzymaktivitet i jorda fortsetter i 2018.

Aktiviteter i 2018

 

Aktiviteter i 2019

Prosjektfakta

Tittel

Persistens av plantevernmidler og effekt på mikrobiell funksjonalitet i jord i norsk bærproduksjon

Prosjekteier 

NIBIO

Tilsagn

2017: 736 00 kroner
2018: 550 000 kroner
2019: 512 000 kroner
2020: 350 000 kroner

Periode

2017–2020

Adresse

Postboks 115, 1431 Ås

Kontakt

Marit Almvik
Tlf. 922 91 231
marit.almvik@nibio.no

Samarbeidspartnere

Norsk Landbruksrådgiving Viken

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag

Gartnerhallen

Rapporter

NIBIO Prosjektrapport 2017

Lenker