Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

44 søknader til klima- og miljøprogrammet

Landbrukdirektoratet har mottatt 44 tilskuddssøknader til klima- og miljøprogrammet. Søknadene har en samlet søknadsramme på ca. 40 mill. kroner. Potten som skal fordeles er på 19 mill. kroner.

Tørkerammet åker i Buskerud (Copyright: Torbjørn Tandberg)

Flere søknader til klima- og miljøprogrammet handler i år om klimaspørsmål i tilknytning til tørkesommeren.


– Antallet søknader har holdt seg jevnt de siste årene, men vi har fått flere store søknader for 2019, sier seniorrådgiver Carl Erik Semb. Søknadsbehandling er nå i gang og søkerne kan forvente svarbrev rundt juletider.

Klima- og miljøprogrammet har fire temaområder som det gis prosjekttilskudd til:

  • Klimagassutslipp og karbonbinding
  • Klimatilpasning
  • Forurensning
  • Naturmangfold og kulturminner

Søknadene fordeler seg ganske bra på alle disse områdene i årets søknadsomgang. Det har vært en økning i antall prosjektsøknader om klimatilpasning, og flere søknader handler i år om klimaspørsmål i tilknytning til tørkesommeren. Det er også flere søknader i bunken som handler om pollinatorer, som det er satt søkelys på i pollinatorstrategien som Regjeringen lanserte i sommer.

Les om prosjekter som har mottatt tilskudd tidligere.

Mer om temaet