Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Søk om prosjektmidler – Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler

Landbruksdirektoratet lyser ut 9 millioner kroner til tiltak som fremmer bærekraftig bruk av plantevernmidler. Søknadsfrist er 10. januar 2017.

IMG_4822

Dyser på åkersprøyte, Foto: Åsmund Langeland

Det er et mål å redusere bruken av kjemiske plantevernmidler og risikoen for helse og miljø når slike midler nyttes. Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler (2016–2020) inneholder tiltak innenfor ulike temaer for å nå målene. Ett sentralt tema er integrert plantevern, ved å benytte alternativer til kjemisk plantevern i størst mulig grad.

 

Prioriteringer av tema og tiltak for 2017

For 2017 vil prioriterte tema og tiltak være

• integrert plantevern – utvikling, utprøving og informasjon

• kunnskap, informasjon og veiledning til næringsutøvere om bærekraftig bruk av plantevernmidler, inklusiv bruk av plantevernutstyr

• kunnskap om plantevernmidler under norske forhold – miljøeffekter og helserisiko

• kunnskap om hvordan plantevernmidler brukes i dag

 

Ny tilskuddsforvalter fra 2017

Fra 2017 forvalter Landbruksdirektoratet tilskudd til å følge opp handlingsplanen. Mattilsynet som har ansvar for regelverket som gjelder plantevernmidler, vil delta i vurderingen av søknader om midler.

 

Søk om prosjektmidler

Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller –formidling, kan søke Landbruksdirektoratet om prosjektstøtte. Du finner utfyllende informasjon om ordningen på vår nettside. Her finner du også retningslinjer og nødvendig søknadsmateriell.

 

Foto på forsiden: Colourbox