Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Søk om penger i Klima-og miljøprogrammet

Landbruksdirektoratet inviterer nye og tidligere søkere til å søke penger i den nasjonale delen av Klima-og miljøprogrammet (KMP). Programmet støtter tiltak som skal komme bonden til gode, og det ligger 15 mill. kroner i potten.

Korn mot blå himmel Foto Torbjørn Tandberg (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Foto: Torbjørn Tandberg, copyright: Landbruksdirektoratet

KMP er et program som støtter prosjekter som skal gi mer kunnskap til bønder innen temaene klimatilpasning, klimagassutslipp, vannmiljø og kulturlandskap. Programmet gir tilskudd til kompetanseutvikling, informasjonstiltak og utredninger.


Vil ha søknader fra ulike miljøer
Det er særlig ønskelig å få inn søknader fra en stor bredde miljøer. Det er mulig å søke for mange ulike organisasjoner og foretak.

- Ja, vi ønsker flere på banen, også de som vi ikke har fått søknader fra tidligere. I fjor kom det inn søknader fra 17 ulike aktører. Miljøene som søker kan for eksempel være forskningsmiljøer, rådgivnings-, nærings- og paraplyorganisasjoner og andre foretak. Vi tror det er flere der ute som kan komme med gode ideer til prosjekter som fremmer målet med Klima-og miljøprogrammet, sier seniorrådgiver Jens Wollebæk i Landbruksdirektoratet.

Skal raskt kunne komme bonden til gode
Det er Landbruksdirektoratet som behandler søknadene for den nasjonale delen av programmet. Pengene blir bevilget over Jordbruksoppgjøret. I retningslinjene for KMP heter det blant annet: 

" Økt kunnskap om utfordringer og tiltak, effektive virkemidler for næringsutøvere, god kunnskapsoverføring fra forskning til praktisk jordbruk og oppdatert rådgiving overfor næringsutøverne er sentrale elementer. Det er også av stor betydning å synliggjøre jordbrukets miljøinnsats og produksjon av miljøgoder. Ny kunnskap i prosjektene skal raskt kunne implementeres i praktisk jordbruk"

Se eksempler på prosjekter som har fått penger tidligere

KMP har også en regional del som fylkesmennene forvalter. Les mer om den regionale delen av KMP

Frist for å søke midler for 2020 er 14.oktober 2019

Les mer hvordan du søker

Les mer om Klima-og miljøprogrammet og hvilke prioriteringer som er gjort for 2020

 

 

Foto på forsiden: Torbjørn Tandberg

Kontaktperson

Mer om temaet