Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

undersider

Klimatiltak i jordbruket: Seminar om kunnskapsstatus og –behov, 16. januar 2012

Den 16. januar var over 50 deltakere fra FoU, forvaltning, landbruksrådgiving, bondelaget mm samlet i SLF sine lokaler for å diskutere Klimaprogrammets resultater til nå og veien videre etter siste året for programmet i 2012.

Flere sentrale prosjekter ble presentert og er tilgjengelig her:

Nordisk Biokullseminar

Den 9. og 10. november kom forskere, interesseorganisasjoner og forvaltning sammen for å diskutere bruk og nytteverdien av biokull som medium for lagring av CO2 og jordforbedringsmiddel.

Seminar om biogass 2011

Tirsdag 29. mars ble utfordringer og mulige løsninger for økt biogassproduksjon i Norge diskutert på et dagsseminar på Ingeniørenes Hus.