Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Klimatiltak i jordbruket: Seminar om kunnskapsstatus og –behov, 16. januar 2012

Den 16. januar var over 50 deltakere fra FoU, forvaltning, landbruksrådgiving, bondelaget mm samlet i SLF sine lokaler for å diskutere Klimaprogrammets resultater til nå og veien videre etter siste året for programmet i 2012.

Flere sentrale prosjekter ble presentert og er tilgjengelig her:

Presentasjon av SLF

Prosjekttittel

Prosjekteier

Foredragsholder

Lystgass – drenering som tiltak 

Bioforsk

 

Atle Hauge

 

Modell for beregning av klimanytte og verdikjedeøkonomi for biogass fra gjødsel og avfall  

Fylkesmannen i Østfold

 

Kari-Anne Lyng, Østfoldforskning

 

Industriell biogassproduksjon i Vestfold – Klimagassreduksjon ved å inkludere landbruket 

Vestfold Bondelag

 

Ivar Sørby

 

Intensiv biogassprosess for landbruket - pilotforsøk 

Høgskolen i Telemark

 

Rune Bakke

 

Avsetning av biorest til landbruket

Telemarksforskning

 

Christine Hvitsand

 

Biogass som klimatiltak - virkemidler rammebetingelser og økonomi 

NILF

 

Helge Berglann

 

Betre driftskunnskap om nye spreieteknikkar for husdyrgjødsel 

NLR

 

Oddbjørn Kval-Engstad

 

Biokull: Vurdering og formidling av flere feltforsøk i Norge for å optimalisere biokull som jordforbedringsmiddel og karbonlagringstiltak 

Bioforsk

 

Adam O'Toole

 

Lavenergi og klimatiltak i landbruket 

Romerike Landbruksrådgiving

 

Lars Martin Julseth

 

Kampanje for energieffektivisering og klimatiltak i landbruket 

Energigården

 

Erik Eid Hohle

 

Klimaregnskap på gardsnivå 

Hedmark Landbruksrådgiving

 

Haral Solberg