Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Seminar om biogass 2011

Tirsdag 29. mars ble utfordringer og mulige løsninger for økt biogassproduksjon i Norge diskutert på et dagsseminar på Ingeniørenes Hus.

Seminaret samlet over 70 deltakere fra blant annet forvaltning, forskning og private aktører. Flere prosjekter som jobber for å øke lønnsomhet og utvikle teknologi for biogassanlegg ble presentert.

Se presentasjonene her: 

Forskningsrådets satsning på biogass
Trond Værnes, Norges forskningsråd

Hva gjør bonden?
Per Harald Agerup, Norges Bondelag

Nye norske biogassprosjekter samordnet i verdikjeden råvare til gjødselprodukt
Odd Jarle Skjelhaugen, Norsk senter for bioenergiforskning, Ås

“From biomass to biogas” - norsk prosessteknologi øker biogassutbytte
Pål Jahre Nilsen, Cambi

Intensiv biogassprosess – en mulighet for norske gårdsbruk
Rune Bakke, Høgskolen i Telemark

Biogassprosjekter i Bondelaget
Tormod Briseid, Bioforsk

Klimanytte og verdikjedeøkonomi
Kari-Anne Lyng, Østfoldforskning

GIS-basert metode for etablering av biogassanlegg
Julia Olsson, Biogass Midt-Norge

Industriell biogassproduksjon og landbruksdeltagelse
Ivar Sørby, Vestfold Bondelag

Virkemidler og rammebetingelser
Knut Krokann, Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning