Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tildeling av midler til oppfølging av handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler

Landbruksdirektoratet har nå tildelt midler til prosjekter for oppfølging av handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler. Det er tildelt midler til 17 ulike prosjekter som til sammen har fått innvilget 8,3 mill. kroner.

Plantevernmidler  (Copyright: Åsmund Langeland)

Landbruksdirektoratet mottok i alt 35 søknader med et totalt søknadsbeløp på 40 mill. kroner. Oversikt over prosjektene som er tildelt støtte finner du her.

Prosjektene som er innvilget midler omhandler følgende temaer:

  • integrert plantevern – utvikling, utprøving og informasjon
  • kunnskap, informasjon og veiledning til næringsutøvere om bærekraftig bruk av plantevernmidler, inklusiv bruk av plantevernutstyr
  • kunnskap om plantevernmidler under norske forhold – miljøeffekter og helserisiko
  • kunnskap om hvordan plantevernmidler brukes i dag

Landbruksdirektoratet vil legge ut mer detaljert informasjon om de enkelte prosjektene seinere.

Landbruksdirektoratet har fra 2017 fått ansvaret for å forvalte midlene til oppfølging av handlingsplan for plantevernmidler. Integrert plantevern, ved i størst mulig grad å benytte alternativer til kjemisk plantevern, er sentralt i dette arbeidet.

Kontaktperson