Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskot til kulturlandskap

Landskap Vestlandet

Føremålet med tilskot til kulturlandskap er å medverke til skjøtsel, vedlikehald og utvikling av kulturlandskap gjennom aktiv drift, samt halde jordbruksareal i drift i samsvar med gjeldande landbrukspolitiske mål.

Tilskotet blir rekna ut på grunnlag av dekar jordbruksareal.

Klikk her for informasjon og søknadsmateriell.

Kontakt

  • Har du spørsmål om produksjonstilskudd, ta kontakt med kommunen din.

Siste nyheter