Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Finnmark: Sää’msjidd/Skoltebyen/Kolttakylä

Skoltebyen er neidensamenes gamle sommerboplass og senere faste boplass. Den skoltesamiske/østsamiske kulturhistorien er en særegen del av Nordkalotten og Skandinavias historie.

Neiden i Sør-Varanger kommune (Copyright: Riksantikvaren)

Historie: Området har vært i bruk fra 1500-tallet til i dag.

Særpreg: Neiden er det eneste skoltesamiske kjerneområde i Norge, og betyr mye for den skoltesamiske/østsamiske kulturhistorien, som er en særegen del av Nordkalotten og Skandinavias historie. Slåttemark med innslag av østlige og nordlige arter er særegent sjeldent i landsdelen. I området inngår en rekke kulturminner, hvorav flere er automatisk fredet. Blant disse er en ortodoks gravplass, ruiner etter en røykbadstu, 16 gammetufter og det 13 kvadratmeter store ortodokse St.Georgskapellet fra 1657.

Jordbruksdrift: Totalt er det fem gårdsbruk i drift i det større Neidenområdet, fire med saueproduksjon og ett med grasproduksjon.

Opplevelser i landskapet: Østsamisk museum er nyetablert i Neiden. Området er lett tilgjengelig for publikum og synlig fra E6. Området er mye besøkt, spesielt sommerstid, med käpälä-fisket (laksefiske med garn) i Neidenelva som attraksjon.

Sør-Varanger kommune, Finnmark

Landskapstype:
Skoltesamisk landskap med sommerboplass/fast boplass og husdyrhold fra nærliggende gårder.

Landskapsregion:
40 Fjordene i Finnmark

Jordbruksregion:
9 Kysten i Troms og Finnmark

Areal:
250 dekar