Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Kulturlandskapspris til Porsanger

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har delt ut Nasjonal kulturlandskapspris 2020 til Goarahat og Sandvikhalvøya i Porsanger kommune.

  

Utvalgt kulturlandskap Gåradak og Sandvikhalvøya i Porsanger. Foto LMD Foto: Ldir fått tillatelse fra LMDUtdeling kulturlandskapprisen Gåradak og Sandvikhalvøya i Porsanger. Foto LMD Foto: Ldir fått tillatelse fra LMD

Statsråd Olaug Bollestad delte ut årets kulturlandskapspris i Porsanger. Foto: LMD.
 

- Dette er særegne jordbrukslandskap med store biologiske og kulturhistoriske verdier, skapt av mennesker i samspill med naturen gjennom generasjoner.  Prisen i år går til et område med et aktivt jordbruk der arealer opprettholdes gjennom husdyrhold og ekstra innsats for å ta vare på viktige miljøverdier i et sjøsamisk område, sier Olaug Bollestad  

De utvalgte kulturlandskapene i jordbruket er en samling av de mest verdifulle kulturlandskapene i Norge. Satsingen som startet i 2009, er et spleiselag mellom landbruks-, natur-, og kulturminnemyndighetene. I 2020 er det satt av nær 37,3 millioner kroner som skal brukes til å ta vare på 46 utvalgte områder. 

Sjøsamisk område  
Goarahat og Sandvikhalvøya som får kulturlandskapsprisen i år ligger i et sjøsamisk område, rikt på kulturminner med blant annet tufter fra yngre steinalder, bergkunst og samiske sagn knyttet til dolomittsøyler i Trollholmsund. Hovednæringa i området er landbruk, med 2 081 dekar jordbruksareal i drift. Området har aktive bønder med mjølke- og kjøttproduksjon, og er et viktig beiteområde for både sau og rein.  

Juryen for årets pris har bestått av:  

  • landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad, 

  • administrerende direktør i Landbruksdirektoratet, Jørn Rolfsen, 

  • leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, 

  • leder i Norsk bonde- og småbrukarlag, Kjersti Hoff, 

  • riksantikvar Hanna Geiran 

  • styreleder i Stiftelsen Norsk Kulturarv, Kirsti Kolle Grøndahl 

Mer om prisutdelingen og årets vinner av kulturlandskapsprisen

Se alle de utvalgte kulturlandskapene i Norge 

Kontaktperson

Mer om temaet