Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Natur, kulturarv og levebrød – jubileumssamling for Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Det er i år ti år siden 20 områder fikk status som Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. I dag har satsingen vokst til 45 områder over hele landet. Dette ble markert med jubileumssamling i Stavanger og Rennesøy 20. august, der 130 deltakere fra hele landet deltok.

NordTrøndelag, Leka

Leka i Nord-Trøndelag er et av de 45 områdene som er en del av satsingen Utvalgte kulturlandskap.

Landbruksdirektoratet koordinerer arbeidet med Utvalgte kulturlandskap, i nært samarbeid med Miljødirektoratet og Riksantikvaren, og med regional landbruks-, natur- og kulturminneforvaltning, kommunen, grunneiere og landbruksforetak.

Foruten de lokale drivkreftene bak Utvalgte kulturlandskap deltok også landbruks- og matminister Olaug Bollestad og klima- og miljøminister Ola Elvestuen, samt representanter fra alle forvaltningsnivå på jubileumsmarkeringen i Rogaland. Både Bollestad og Elvestuen trakk fram satsingen som en stor suksess, og la vekt på hvor viktige driverne i området er for å opprettholde nettopp naturen, kulturarven og levebrødet i de utvalgte områdene.

Ukl-jubileum_Bollestad-og-Elvestuen Foto: Landbruksdirektoratet

Under jubileumssamlingen på Rennesøy i Rogaland fremhevet landbruks- og matminister Olaug Bollestad
og klima- og miljøminister Ola Elvestuen, foran t.h. i bildet, det viktige arbeidet som de lokale driverne av
Utvalgte kulturlandskap gjør.

I forbindelse med jubileet er det laget både en film, "Utvalgte kulturlandskap 10 år", og brosjyren "Utvalgte kulturlandskap. Natur, kulturarv og levebrød"

Landbruks- og matdepartementet skriver også om jubileet.

Kontaktperson

Mer om temaet