Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Oslo: Nordmarksplasser

Området i Oslo består av fire plasser fra 1700-tallet. Disse ligger som vakre, åpne og grønne juveler i den store granskogen i Nordmarka. Plassene er Blankvannsbråten, Finnerud, Slagteren og Svartorseter.

Svartorseter. (Copyright: Turid Rikheim)

Disse var tidligere setrer tilknytta storgårdene i Aker. Mange av slåttengene og beitene har vært i drift og blitt skjøttet over lang tid. Plassene har godt bevarte gårdsmiljøer med verdifull bebyggelse. De ligger vakkert til i landskapet, i nært samspill med kupert innmark som er omkranset av vekslende gamle åkerlapper, urterike blomsterenger og hagemarksprega skogspartier. Her er rydningsrøyser og steingjerder. En overgrodd kalkovn ligger på Svartorseter. Det finnes også mange hytter i området, de fleste fra 1920-åra.

Kulturlandskapet er representativt i forhold til driftsformer og bosettingsmønster før industrialiseringen og har særpreg med spesielt artsinnhold i engene. Her vokser det et stort antall svært sjeldne planter, som drakehode, marisko, knottblom og engmarihand. Kombinasjonen av kalkrikt jordsmonn og kontinuerlig drift over lang tid har gitt opphav til disse sjeldne og artsrike slåtteengene og beitene med spesiell flora og spesielle kulturminner.

Området har hatt og har fortsatt stor betydning for det tradisjonelle marka-friluftslivet til Oslos innbyggere. Det går mange merka stier og løyper gjennom området. Hyttene til de gamle Kristianiaskiklubbene, flere i «nasjonal» stil, er viktige også i skisportens og
friluftslivets historie.

Oslo kommune, Oslo

Jordbruksregion
Sør- og Østlandets skogstrakter

Områdetype
Skogsplasser med tun, innmark med slåttearealer og gamle beiter på høydedraget mellom Maridalen og Sørkedalen

330 dekar

Lenke til kart i Naturbase

Bildegalleri