Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Rogaland

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er et utvalg av Norges mest verdifulle kulturlandskap. Områdene er valgt ut fordi de har store biologiske og kulturhistoriske verdier.

Rogaland_671_719 RennesøySuldal

Disse særegne jordbrukslandskapene er skapt av mennesker i samspill med naturen gjennom mange generasjoner. Særpreget i disse områdene kan bare ivaretas gjennom fortsatt drift, skjøtsel og vedlikehold. Arbeidet er forankret i frivillige avtaler med grunneierne.

Alle fylker i Norge har minst ett område med status "utvalgt kulturlandskap". Det er landbruks-, natur- og kulturminneforvaltningen i Norge som i fellesskap står bak satsingen.

I Rogaland er det per 2018 to utvalgte områder. Du kan lese mer om disse områdene nedenfor.