Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Sommerens nyhetsbrev for Utvalgte kulturlandskap i jordbruket sendes ut i disse dager

Her kan du lese om nye satsinger i 2016 og aktiviteter som pågår i de mange områdene rundt om i hele landet.

Ravinelandskap på Lyshaug, Øya – Nordre Eik. Foto: Oskar Puschmann, NIBIO. (Copyright: Oscar Puschmann, NIBIO)

Mye skjer rundt omkring i områdene. Her kan du blant annet lese om krafttak for kulturmarker på Grinde, nyoppdaget helleristning på Drage i Hoddevik – Liset, blomstervandring og fotoutstilling på Nordmarksplassene og brenning av kystlynghei i Bø-Risa-Heia på Rennesøy. Det arrangeres både slåttedager, kurs, festivaler, familiedager og seminarer i flere av områdene – alt dette, og mye mer, kan du lese mer om i nyhetsbrevet

Les nyhetsbrevet her  

Hva er Utvalgte kulturlandskap i jordbruket
De 22 utvalgte kulturlandskapene, minst ett område i hvert fylke, er områder der bønder og andre grunneiere gjør en ekstra innsats for å ivareta kvalitetene i landskapet. 

Innsatsen er basert på avtaler mellom grunneierne og staten. På statens side samarbeider landbruksmyndigheter og miljømyndigheter om satsingen og spleiser på finansieringen.

Satsingen er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne. En forutsetning for å være utvalgt er at områdene skjøttes aktivt.

Les mer om Utvalgte kulturlandskap i jordbruket på www.utvalgtekulturlandskap.no og på deres facebook-side