Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Ut mot havet.  (Copyright: Leif Hauge)

I år er det 10 år siden de første Utvalgte kulturlandskapene i jordbruket ble valgt ut. Disse kulturlandskapene utgjør et eksklusivt nasjonalt utvalg. Å ta vare på vår natur- og kulturarv krever et aktivt jordbruk, lokalt engasjement og en statlig innsats.

I 2019 er det satt av nær 33 millioner kroner som skal brukes til å ta vare på områdene. Formålet med tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap er å bidra til å sikre verdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift. Satsingen er etablert gjennom et samarbeid mellom landbruksmyndigheter og miljømyndigheter og er en stor suksess.