Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Ut mot havet.  (Copyright: Leif Hauge)

Satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en oppfølging av nasjonale mål om å ivareta kulturlandskapet. Dette er et samarbeid og spleiselag mellom landbruksmyndigheter og miljømyndigheter.