Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Storhusholdning

Oslo/ Akershus og Østfold fylker skal bidra til å nå målsettingen om 15 prosent økologisk forbruk innen 2020. Prosjektet veileder ulike typer storhusholdninger i omlegging til mer bærekraftige menyer og økt forbruk av økologisk mat i storhusholdninger.

Storhusholdning (Copyright: Colourbox)

Mål for prosjektet, aktiviteter og oppnådde resultater

Foregangsfylket for økologisk mat i storhusholdninger «ØQ», et ordspill på IQ, veileder storhusholdninger til omlegging til mer bærekraftige menyer og økt forbruk av økologisk mat i storhusholdninger. I 2010 ble Oslo, Akershus og Østfold i fellesskap utpekt som økologiske foregangsfylker for økt forbruk av økologisk mat i storhusholdninger, senere kalt «ØQ».  Med storhusholdning forstår vi alle typer virksomheter som ikke er private husholdninger. Fra 2014 fikk ØQ tildelt rollen som nasjonal koordinator for aktiviteter knyttet til økologisk mat i storhusholdninger i Norge, og prosjektet har utviklet en veiledningsmodell for «Et bærekraftig måltid» basert blant annet på erfaringer fra svenske EcomatCentrum.

ØQ har opprettet et nettverk av mat- og miljøveiledere, som veileder ulike typer virksomheter i meny- og budsjettplanlegging, oppskrifter og hjelp med omleggingsplan. ØQ har fra 2015 inngått en avtale med Debio Info om koordinering av mat og miljøveiledning (Matvalget), samt kurs og andre tiltak.  Prosjektet har veiledet mange ulike typer storhusholdninger med mål om minimum 15 % økologisk mat, og krav om enten å ha skrevet et handlingsplan eller være sertifisert (Miljøfyrtårn eller Debios valørmerker for økologisk servering). I tillegg gjennomfører Debio Info veiledningsdialog og veiledningskurs.  Antallet virksomheter som søker om Debios valørmerking har økt de siste årene. Prosjektet jobber strategisk opp mot eksempelvis hele kommuner eller større virksomheter, med tanke på mer langsiktige forankrede avtaler om oppdrag, og det er lagt vekt på kontakt mot Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter.

Prosjektet ivaretar også kompetanse innen offentlige anskaffelser, og har engasjert en jurist som er spesialist på temaet. Prosjektet har også utviklet en informasjonsfilm om temaet offentlige anskaffelser, rettet mot innkjøpere i det offentlige.

I tillegg til enkeltveiledningene gjennomfører prosjektet studieturer, gårdsbesøk  for barnehager og for kokker, ulike kurs, seminarer, informasjonsmøter og veiledningsmøter. Siden 2014 er også Matprisen arrangert. ØQ opplever stor interesse blant ulike typer storkjøkken for tiltakene som tilbys, og jobber aktivt for å utvide nettverk innen storhusholdning både nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet samarbeider også med Økouka om ulike kurs og andre tiltak.

Prosjektet har utarbeidet ulike temaark og oppskriftsark som brukes av mat- og miljøveiledere i kurs og andre sammenhenger. Prosjektet har også utarbeidet brosjyrer, og har oppdatert veiledningsheftet «Håndbok i bærekraftige menyer» sammen med bl.a. Nofima. Det er også utarbeide flere informasjonsfilmer som blant annet skal brukes i ulike sammenhenger i ØQs arbeid.

Prosjektet jobber aktivt for å etablere nye og videreutvikle relevante nettverk, og samarbeider med andre mataktører i hele Norden.

Fakta

Prosjekteier
Fylkesmannen i Østfold, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Periode

2010-

Tilsagn
2010: kr 1 500 000
2011: kr 1 400 000
2012: kr 1 400 000
2013: kr 1 640 000
2014: kr 3 800 000
2015: kr 3 500 000
2016: kr 3 730 000
2017: kr 3 700 000
2018: kr 4 200 000

Adresse
Oslo/ hele landet

Prosjektleder
Elizabeth Brockfield

Epost/telefon:
fmoaelb@fylkesmannen.no
22 00 35 88 / 986 69 856

Lenker

Økologiske foregangsfylker

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

ØQ

ØQ på Facebook