Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Marknadsovervaking

Landbruksdirektoratet utarbeider halvårlege rapportar med opplysingar om kva som er produsert og selt av økologiske landbruksvarer.

Landbruksdirektoratet sine rapportar over status innan produksjon og omsetnad av økologiske landbruksvarer finn du her.

Rapportane blir utarbeidd på oppdrag frå Landbruks-og matdepartementet. Oppdraget er nærare skildra i Tildelingsbrevet for 2001: "Det ble i jordbruksoppgjøret 1997 bestemt at det skulle utarbeides et system for markedskartlegging og overvåkning av økologiske landbruksprodukter. Målsettingen er at systemet skal fremskaffe priser på produktene og registrere andelen av norsk økologisk produksjon som omsettes som økologiske produkter. En skal også forsøke å utarbeide prognoser for hvor mye som vil bli tilbudt markedet samt oversikter over mengde importerte økologiske produkter, samt prisnivået på disse. [...]. Rapporten skal i hovedsak summere opp markedsaktiviteten når det gjelder økologiske landbruksvarer, jamfør ovennevnte målsetting for systemet."