Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Økoveksten flater ut første halvår

Fortsatt øker omsetningen av økologiske matvarer i dagligvarehandel, men veksten er lavere enn tidligere. Andelen økologisk av totalomsetningen er uendret på omtrent 2 prosent.

Økologiske matvarer omsatte for 1,45 mrd. kroner første halvår i 2019. Dette er en økning på 1,9 prosent sammenlignet med samme periode året før. Bær, frukt og grønnsaker var blant produktene med størst vekst. Omsetningen av meierivarer gikk ned.

Selger mer økologiske frukt og grønnsaker
Omsetningen av økologiske grønnsaker i dagligvarebutikker var på nær 308 mill. kroner i første halvår, en økning på 5,7 prosent fra samme periode i fjor. Økologiske grønnsaker står for en fjerdedel av den totale omsetningsøkningen av økologiske matvarer gjennom dagligvarebutikker i første halvår. Andelen økologisk av total omsetning varierer mye fra produkt til produkt, men er liten for de fleste grønnsakskulturene.

Økovekst første halvår 2017-2019 Foto: Landbruksdirektoratet

Økologisk gulrot er den grønnsaken det vanligvis omsettes mest av, men i første halvår gikk omsetningen ned med 10 prosent sammenlignet med denne perioden i fjor. Nedgangen er større i volum enn i verdi, noe som kan tyde på at prisen i butikk har gått opp.

Økologisk frukt, bær og nøtter ble omsatt for 128 mill. kroner i 1. halvår 2019, ca. 7 prosent mer enn i samme periode i 2018. Økologiske bær har økt i popularitet siste årene, blåbær økte omsetningen med 40 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Økologisk frukt og grønt 1. halvår 2019 Foto: Landbruksdirektoratet

Utfordrende for norsk frukt- og grønnsaksproduksjon
Omsetningen av norsk økologisk frukt og grønnsaker (på engros-nivå) gikk sesongen 2018-2019 ned med 10 prosent, sammenlignet med sesongen 2017–2018.

Noe av årsaken kan være at produksjoner ble rammet av tørken på vår og sommer i 2018, og deretter kaldt og vått vær på høstetidspunktet. Dette førte til store svingninger i produksjonen mellom de ulike kulturene. Noen klarte seg godt på grunn av vanning, andre kulturer fikk store utfordringer.

De fleste økologiske grønnsakene har en senere sesongstart enn de konvensjonelle, derfor blir sesongen for norske økologiske grønnsaker kortere. Markedet suppleres av importerte varer i påvente av ny sesong, derfor øker prisdifferansen mellom økologiske og konvensjonelle produkter i denne perioden.

I tillegg til dagligvarebutikker omsettes norske økologiske poteter, grønnsaker og frukt gjennom andre salgskanaler som gårdssalg, markeder, abonnementer, REKO-ringer, storhusholdning osv. Disse omsetningstallene er ikke med i halvårsrapporten til Landbruksdirektoratet.

-Vi har ikke så detaljert informasjon om denne delen av markedet, fordi de ikke rapporterer tall per varekategori slik som dagligvarehandelen, sier seniorrådgiver Alexandra Forbord i Landbruksdirektoratet.

Tørr sommer ga liten kornproduksjon                                                                                     
I 2018–2019 ble det levert omtrent 6 000 tonn økologisk korn til norske kornmottak. Året før var produksjonen på 15 000 tonn. Den store nedgangen skyldes tørkesommeren 2018 som både ga lavere avlinger per dekar, men også gjorde at flere bønder valgte å slå kornet til fôr, for å få nok fôr til dyrene sine. Nedgangen i produksjon av økologisk korn var større enn nedgangen for den konvensjonelle produksjonen.

Rundt en prosent av produksjonen av korn, erter, oljefrø og åkerbønner i Norge er økologisk. Det er mest økologisk kornareal i Trøndelag og i kommunene rundt Oslofjorden. Omtrent 90 prosent av det økologiske kornet som produseres i Norge går til fôr.

Les om utvikling for flere varegrupper i rapporten

Fakta om rapporten
Denne rapporten er et tillegg til rapporten «Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer 2018» som Landbruksdirektoratet publiserte den 15. mars 2019. Denne rapporten presenterer siste   tilgjengelige tallene på omsetning av økologiske varer gjennom dagligvarehandelen. I tillegg beskriver vi utviklingen av norsk produksjon av økologisk korn, kraftfôr, poteter, grønnsaker og frukt. Ettersom helårsrapporten ble publisert på et tidspunkt hvor vi ikke hadde hele bildet for produksjon og omsetning av korn og potet, grønnsaker og frukt for 2018–2019.

Statistikken om dagligvareomsetningen skiller ikke mellom norske og importerte varer.

 

Kontaktperson

Mer om temaet