Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Økt økologisk salg, fortsatt nedgang i areal

Salget av økologiske varer gjennom dagligvarehandelen økte med 15 prosent i 2015, noe som er en svakere vekst enn året før. Det økologiske arealet ble ytterligere redusert, mens husdyrproduksjonen økte.

åker-og-himmel (Copyright: colourbox.com)

De økologiske arealene minker, mens salget øker.

 

Landbruksdirektoratets årlige rapport om økologisk produksjon og omsetning viser at omsetningen av økologiske mat- og drikkevarer gjennom dagligvarehandel økte med nesten 15 prosent i 2015, til nesten 2 mrd. kroner. Dette utgjorde 1,5 prosent av total omsetning i dagligvarehandelen. De mest omsatte økologiske varene i verdi var egg og søtmelk.

Det er i områdene rundt de største byene i Sør-Norge at det omsettes mest økologiske matvarer, med Oslo på topp med 22 prosent av den totale økologiske omsetningen i dagligvarehandelen. Og det er grønnsaker det selges mest av.
Minst økologisk omsettes i dagligvarehandelen i Finnmark, med under en prosent av det totale matvaresalget.

Fortsatt lav omsetningsandel
Selv om salget økte vesentlig, utgjør salget av økologiske matvarer i dagligvarehandelen fortsatt bare 1,5 prosent av det totale matsalget.
Også andelen økologiske råvarer som ble videresolgt som økologisk gikk opp for de fleste råvarene.
For første gang har Landbruksdirektoratet sett på omsetningen av økologisk drikke på Vinmonopolet. Salget utgjør under 1 prosent av totalen, men det er en sterk økning for alkoholfrie drikker og øl fra 2014, på hhv. 58 og 27 prosent.

Flere økologiske dyr
Antallet økologiske sau og storfe fikk en økning i 2015, og snudde dermed en negativ utvikling. Også økologiske verpehøns fortsatte å øke, slik trenden har vært i flere år. For gris og geit holdt tallet seg stabilt fra året før.

Produksjonen av økologisk melk gikk noe ned, men mer melk ble videresolgt som økologisk. Den samlede økologiske produksjonen av storfe, småfe og svin økte med 2,1 prosent. Men for svinekjøtt var det en reell nedgang i produksjonen.

Mindre produksjonsareal framover
Nedgangen i det økologiske arealet i Norge fortsatte i 2015, og var på 3,6 prosent fra 2014. Areal som forberedes for økologisk produksjon (karensarealet), gikk ned med nesten 14 prosent. Totalt utgjorde det økologiske arealet og karensarealet 4,8 prosent av det totale norske jordbruksarealet. I praksis betyr nedgangen i karensareal at det vil bli mindre areal å produsere på for et økende marked i årene framover.

Landbruksdirektoratet utarbeider årlig en rapport om produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet

Rapporten "Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer 2015" finner du i høyre kolonne.

Presentasjonene fra seminaret der rapporten ble lagt fram, finner du her.

Kontaktperson

Relaterte nyheter

Mer om temaet