Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Flere vil kjøpe økologisk mat

Trenden fortsetter: Stadig flere vil handle økologisk i matvarebutikken, men økningen er ikke så sterk som tidligere. For første gang på sju år er arealet som skal omgjøres til økologisk drift, karensarealet, økende.

Øko-handlekurv (Copyright: Landbruksdirektoratet)

 

Det viser rapporten Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer 2017, som Landbruksdirektoratet la fram i dag.

I 2017 var det en nedgang i størrelsen på det økologiske arealet til eng og beite, mens arealet til korn, potet, grønnsaker, frukt og annet areal økte. Nedgangen i eng- og beiteareal bidro til at det samlede økologiske arealet gikk ned med to prosent. Andelen økologisk av totalt areal har imidlertid holdt seg stabil på 4,8 prosent de siste tre årene. For første gang siden 2009 økte karensarealet i 2017.

Nedjusterte anslag for framtidig økologisk areal og dyr
Basert på utviklingen tidligere, anslår Landbruksdirektoratet at de økologiske arealene og karensarealene kommer til å være rett under 520 000 dekar i 2025. Dette er en nedjustering fra fjorårets estimater. Også anslaget for antall økologiske dyr i 2025 er nedjustert fra fjorårets anslag.

Økt kjøttproduksjon og større kraftfôrsalg
Produksjonen av kjøtt fra storfe, småfe, svin og fjørfe økte i 2017. Dette gjenspeiles i kraftfôrsalget, som økte med 12 prosent. Produksjonen av økologisk fjørfe- og svinekjøtt hadde sterkest prosentvis vekst. Fremdeles er en veldig liten andel av kjøttproduksjonen i Norge økologisk,men i 2017 bikket andelen for første gang over en prosent.

Utviklingen i salget av økologisk fjørfefôr blir påvirket av fjørfekjøttproduksjonen, men også av eggproduksjonen. I 2017 var det god vekst i produksjonen og salget av økologiske egg. Markedet har kommet i god balanse igjen, etter noen år der produksjonen var langt høyere enn salget.

Nedgang i produksjonen av økologisk melk.
I 2017 ble det innmålt over 50 mill. liter økologisk melk hos Tine råvare. Dette var en liten nedgang fra året før, men andelen som økologisk melk utgjør av melkeproduksjonen i Norge har holdt seg stabil. Ikke all melken som leveres som økologisk videreforedles som økologisk. I fjor ble 58 prosent av den økologiske melken videresolgt som økologisk.

Åtte prosent omsetningsvekst gjennom dagligvarehandelen
Etter flere år med sterk vekst i salget gjennom dagligvarehandelen, avtok veksten litt i 2017. Totalt ble det omsatt økologiske varer for 2,66 mrd. kroner. Det var blant annet vekst i omsetningen av grønnsaker, egg, kjøtt, kornprodukter og bakervarer, mens salget av økologiske meieriprodukter og barnemat gikk ned. Selv om salget av grønnsaker totalt sett gikk opp, gikk salget ned for enkelte produkter som produseres i Norge. Det gjaldt blant annet agurker, tomater, gulrøtter og poteter.

Omsetningen av økologiske varer gjennom andre kanaler enn dagligvarehandelen økte med rundt fem prosent i 2017. Veksten var særlig sterk i salg til storhusholdninger.

Ni mill. kroner mer utbetalt i produksjonstilskudd
I 2017 ble det utbetalt 9,4 mill. kroner mer i produksjonstilskudd for økologisk landbruk enn året før. Utbetalingene for økologiske areal og areal i andre års karens (areal som forberedes for økologisk dyrking) økte med 2,7 mill. kroner fra 2016 til 2017, mens utbetalingene for økologiske husdyr økte med 6,6 mill. kroner.

 

Til høyre på skjermen finner du både rapporten og de tre presentasjonene som ble holdt.

Kontaktperson

Mer om temaet